ID THÚ CƯNG

Bạn là chủ nhân của bé, chúng tôi đã tạo tài khoản tương ứng ID trên hệ thống diễn đàn này. Bạn đăng nhập theo giấy hướng dẫn để truy cập ID thú cưng trên diễn đàn nhé!
Khi thú cưng của bạn bị thất lạc và đang sử dụng thẻ PetID247, việc đầu tiên các bạn cần làm là giữ bình tĩnh, tổng hợp các dữ liệu liên quan đến bé trong thời gian gần nhất như hình ảnh, thời gian đi lạc, khu vực đi lạc... sau đó bạn có thể thực hiện các bước sau: 1. Liên hệ với PetID247: Liên hệ với PetID247 bằng hotline trong thẻ cài đặt hoặc mục Liên Hệ để thông báo về việc thú cưng của bạn đã bị thất lạc. Cung cấp thông tin chi tiết về thú cưng, bao gồm thời gian, địa điểm thấy bé gần nhất và thông tin liên lạc của bạn. 2. Sử dụng công cụ tìm kiếm: Kiểm tra trang forum hoặc thẻ iPet của PetID247 để sử dụng công cụ tìm kiếm và xem liệu có thông tin về thú cưng của bạn không. Cung cấp thông tin cần thiết để tìm kiếm và xem liệu có...
Top