hoachatbiochem
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • Bệnh tôm bị ký sinh trùng bao gồm các sinh vật nhỏ sống ký sinh trên cơ thể tôm, chúng lấy đi dinh dưỡng, làm giảm sức đề kháng. Ký sinh trùng trên tôm được phân làm 2 nhóm: ngoại ký sinh trùng và nội ký sinh trùng.
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top